Bezpečnostní dokumentace - PREISSLER SPECIALIZED SERVICES

Přejít na obsah
Preissler Specialized Services
BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE

Formalizace jakékoli bezpečnostní strategie je důležitá.

BEZPEČNOSTNÍ DOKUMENTACE

Formalizace jakékoli bezpečnostní strategie je důležitá.
Zásady a postupy by měly nastínit nejen to, jak bude bezpečnost zajišťována, ale měly by také podrobně uvádět, jak se bude měřit účinnost zabezpečení. Budou přidělovat odpovědnost za její realizaci interním i externím zainteresovaným stranám.

Důležité je, že musí také stanovit určité referenční standardy, za jejichž dodržování musí být odpovědné interní a externí zúčastněné strany. Řízení je důležitou součástí každého úspěšného bezpečnostního programu.

Preissler Specialized Services může pomoci s vytvořením řady dokumentů, které mohou být potřeba k formalizaci vašeho programu zabezpečení a rizik.

Formální bezpečnostní strategie může potřebovat zahrnovat:

 • Plány řízení podnikových bezpečnostních rizik
 • Plány řízení bezpečnosti
 • Bezpečnostní provozní příručky
 • Bezpečnostní provozní postupy
 • Postupy nouzového řízení
 • Provozní postupy CCTV
 • Uzamčení a evakuační postupy
 • Postupy aktivního ozbrojeného pachatele
 • Postupy otevření/zavření
 • Protokoly odezvy na poplach
 • Protokoly odezvy na nátlak
 • Trvalé příkazy pro ostrahu a hlídky
 • Servisní smlouvy spojené s externími poskytovateli zabezpečení
 • Procesy řízení hotovosti

Preissler Specialized Services má řadu šablon zásad a procedur, které lze snadno přizpůsobit potřebám vaší organizace.
Poskytování bezpečnostních řešení po celé České republice

Preissler Specialized Services 2023
Návrat na obsah